Portsmouth Üniversitesi’nde karşılaştırmalı gelişim psikolojisi okuyan Kim A. Bard açıklıyor.

Bu ilginç ve çok iyi ifade edilmiş bir soru. İnsanlar primattır ve insan davranışlarını diğer primatların evrimsel bağlamı içinde düşünmek önemlidir. Ama ağlamaktan ne kastettiğimizi de tanımlamamız gerekiyor:

Ağlamak, gözlerden gelen gözyaşı eylemi olarak tanımlanırsa, o zaman cevap basitçe evettir: gözyaşları, primatlar arasında insanlara özgü görünmektedir. Bununla birlikte, daha ilginç ve karmaşık cevap, ağlamanın duygu, duygusal ifade ve/veya hisler açısından ne anlama gelebileceği ile ilgilidir.

Ağlamayı iki şekilde düşünebiliriz; duygusal bir ifade olarak duygulu veya duygusuz (örneğin üzüntü, sıkıntı veya acı) ya da iletişimsel bir sinyal olarak (Örneğin, bebeklerin güçlü sağlığı veya iletişim amaçlı bir niyet: bakıcılık,avunma… daveti amacıyla). Duygusal ifade açısından ağlama, stresin herhangi bir davranışsal göstergesini (seslendirmeler, vücut hareketleri ve yüz ifadeleri gibi), üzüntü göstergelerini (örneğin, çöken omuzlar dahil depresif vücut duruşları) veya ağrıyı içerebilir. Duygusal bir ifade olarak ağlamak, sincap maymunlarının “coo” seslendirmeleri ve şempanzelerin iniltilerinin yanı sıra çığlıkları da dahil olmak üzere birçok primatın seslendirmelerini tanımlamak için kullanılmıştır. Ağlama, maymun ve maymun bebeklerin sütten kesilirken ve annelerinden ayrıldıklarında (ya annenin görüşünü kaybetmesi nedeniyle geçici olarak ya da annenin ölümü nedeniyle kalıcı olarak) seslendirmelerini tanımlamak için de kullanılmıştır.

Bilim insanları, diğer primatların davranışlarını anlamaya çalışırken, genellikle insan davranışlarına ilişkin yorumlar atfetmekten kaçınmaya çalışırlar. Bu, özellikle duygular söz konusu olduğunda geçerlidir. Gerçekten de, duygusal terimleri yalnızca insanlar için saklayarak, diğer primatlar için herhangi bir antropomorfik kelime kullanmayacak araştırmacılar var. Bazıları diğer primatların duyguları olduğunu reddeder. Bununla birlikte, çoğu riske girmek istemeyen bir duruş ile duyguları olup olmadığını söylemenin çok zor olduğunu söylüyor. Ayrıca, duyguları varsa, bizim duygularımıza benzer bir şey hissedip hissetmediklerini anlamak zordur. Bu nedenle birçok bilim insanı, insan olmayan varlıklardan söz ederken ağlama kelimesini kullanmaktan kaçınır, tehlike seslendirmeleri hakkında konuşmayı veya sesin akustik özelliklerini tanımlamayı tercih eder.

https://images.app.goo.gl/qgrJABQzuZffqzq26

Özetle, ağlamayı ağlamaklı hıçkırık olarak tanımlarsak, o zaman ağlayan tek primatların insanlar olduğunu biliriz. Ağlamayı, üzücü durumlarla birlikte ortaya çıkan sesler çıkarmak olarak tanımlarsak, çoğu maymunun, özellikle de bebekken ağladığı sonucuna varabiliriz. Gerçekten acı çeken primatların insanlar olup olmadığını soruyorsak, cevabı bilmiyoruz. Henüz!

Kaynakça:

https://www.scientificamerican.com/article/are-humans-the-only-prima/

Öne çıkan görsel: https://images.app.goo.gl/m5MDFnFDmP1kHqz9A