Biyolojik çeşitlilik, yeryüzünde bulunabilen tüm yaşam çeşitlerini (bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikro organizmalar) ve ayrıca oluşturdukları toplulukları ve içinde yaşadıkları habitatları ifade eder.

Biyoçeşitlilik yalnızca ekosistemlerin, türlerin ve genetik materyalin toplamı değildir. Daha ziyade, onların içindeki ve arasındaki değişkenliği temsil eder. Biyolojik çeşitlilik genellikle üç düzeyde anlaşılır:

1. Tür çeşitliliği, farklı türlerin çeşitliliğini ifade eder.
2. Genetik çeşitlilik bitkilerde, hayvanlarda, mantarlarda ve mikroorganizmalarda bulunan çeşitli genlere karşılık gelir;
3. Ekosistem çeşitliliği, tropikal veya ılıman ormanlar, sıcak ve soğuk çöller, sulak alanlar, nehirler, dağlar, mercan resifleri vb. gibi var olan tüm farklı habitatları ifade eder.

Birleşmiş Milletler, biyoçeşitlilik konularının anlaşılmasını ve farkındalığını artırmak için 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü (IDB) ilan etti.

Her yıl belirli bir teması olarak kutlanan bu özel gün için Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası, 2021 Biyoçeşitlilik Günü sloganını ” Çözümün bir parçasıyız” olarak belirledi. Bu sloganla, biyolojik çeşitliliğin birçok sürdürülebilir kalkınma sorununa çözüm olmaya devam ettiğini hatırlatan “Çözümlerimiz doğada var.” teması geçen yıl yaratılan ivmenin bir devamı olarak seçildi. Doğa temelli çözümlerden iklime, sağlık sorunlarına, gıda ve su güvenliğine ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına kadar, biyolojik çeşitlilik, üzerine daha iyi bir şekilde inşa edebileceğimiz bir temeldir. *1

Biyoçeşitlilik Kaybı

20. yüzyılda biyolojik çeşitlilik kaybı arttı. Biyoçeşitlilik kaybını etkileyen tespit edilen insan kaynaklı etmenler arazi dönüşümü, sömürü, parçalanma, su çıkarma, kirlilik, ötrofikasyon ve iklim değişikliğidir.

İklim yavaş değişen bir faktör olmasına rağmen, iklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinin hali hazırda tüm dünyadaki tür dağılımlarını etkilediği ve 21. yüzyılda doğayı önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna varmıştır.

Dünyamız şimdiye kadar canlılığı gözlemlediğimiz tek gezegen olmaya devam ediyor. Biyoçeşitlilik dünyadaki yaşam dengesinin, ekosistemin işleyebilmesi için anahtar bir kavram. Bu yüzden önemini fark etmeli ve türlerin korunması ve iklim değişikliğini önlemek için insanlık olarak büyük bir sorumluluk üstlenmeliyiz.

Kaynaklar:

*1 https://www.pbl.nl/en/Introduction-biodiversity

https://www.cbd.int/biodiversity-day

Görseller: pixabay