Epidural Anestezi Nedir?

Epidural aralık potansiyel bir boşluktur ve bu aralıkta bulunan spinal sinirlerin dura materden çıkarak intervertebral foramanlere uzanırken bloke edilmesine epidural blok adı verilir. Epidural aralığa verilen anestezik madde duradan difüzyon ile BOS’a ve paravertebral alanda ön-arka kökler, ganglionlar ve diğer sinirlere yayılır.

Görsel 1: https://www.bulentberker.com/epidural-anestezi-nedir/

Epidural blok ile duyu ve sempatik lifler tam bloke olur ve motor blok tama yakın oluşur. Uygulanma yerine göre çeşitli bloklar vardır ve blok, girişim yapılacak yer hizasında yapıldıktan sonra uygun pozisyon, lokal anestezik yoğunluğu gibi değişkenler ile anestezi seviyesi ayarlanır. Epidural blok yapılırken lig. flavum’u geçerken oluşan direnç kaybı ile epidural aralığa girildiği anlaşılır. İğne interspinöz ligamentte iken ucuna serum fizyolojik ile asılan damla epidural aralığa girildiğinde negatif basınç ile içeri çekilecektir. Tek doz enjeksiyon ya da bir kateter yardımıyla sürekli blok şeklinde uygulanabilmektedir.

Ağrısız Vajinal Doğum

Doğum ağrısı bilinen en şiddetli ağrılardan biridir. Doğumda epidural anestezi ağrısız doğum isteği, hipertansiyon, çoğul gebelik, erken doğum, intrauterin gelişim geriliği, intrauterin fetal kayıp veya anomali, makadi geliş, plasental yetmezlik, uterusun düzensiz kasılması gibi çeşitli nedenlerle tercih edilebilir.

Görsel 2: https://sweetdreamsfoto.com.tr/sureci-iyi-bilin-dogum-nasil-gerceklesir/

Epidural anestezi normal doğum seyrini uzatmaz veya kesintiye uğratmaz. Aslında etkin analjezi ile travayın 1. evresi uterus kontraksiyonlarının sıklığı ve şiddetinin düzelmesine bağlı olarak kısalabilir. Anne bilinçli olduğu ve hava yolu reflekslerini koruduğu için aspirasyon riski ortadan kalkar. Anne koopere olduğu için travayın ikinci evresinde interkostal, diyafragmatik ve abdominal motor fonksiyonlarını kullanarak fetüsün doğum kanalında ilerlemesinde etkili olur. Epidural analjezi tekniği, doğum travayı sırasında oluşan ağrıyı giderilebildiği gibi annenin doğum olayına hem fiziksel hem de duygusal olarak katılması sağlandığından günümüzde en fazla kabul gören doğum analjezisi yöntemidir. Doğum eylemi gerçekleştiğinde anne uyanıktır ve yenidoğanla hemen ilişki kurabilir.

Görsel 3: https://www.mustela.com.tr/mustela-mag/epidural-dogum-nedir

Epidural Anestezi Komplikasyonları

  • Epidural anestezinin belki de en sık görülen komplikasyonu postdural delinme sonrası oluşan baş ağrısıdır. En sık, genellikle 17 veya 18 kalibrelik bir iğne ile duranın yanlışlıkla delindiği durumlarda ortaya çıkar. Baş ağrısı genellikle beyin omurilik sıvısının sızması intrakraniyal basınçta ve serebral vazodilatasyonda azalmaya yol açtığında sonuçlanır. Bazı hastalarda baş ağrısı kendiliğinden çözülür; diğer hastalar kafeinli içecekler tüketerek rahatlama elde edebilir.
  • Epidural anestezi doğum sonrası idrar tutulması için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Yoğun motor ve duyusal bloklardan kaçınılarak bu etki en aza indirilebilir.
  • Epidural anestezi kullanımı vakum veya forseps destekli vajinal doğum riskini artırır. Ayrıca ikinci aşama iş gücünün süresini 15 ila 20 dakika arttırır ve oksitosin yönetimi ihtiyacını arttırır. Ek olarak, doğum sırasında anormal fetal kalp tonları bölgesel anestezili hastaların yaklaşık% 10 ila% 20’sinde görülür, ancak bu yenidoğanı olumsuz yönde etkilemez.
  • Epidural anestezinin verilmesi, beta-agonist tokolitik aktivitenin azalmasına yol açan plazma epinefrin seviyelerinde hızlı bir artış nedeniyle hipertonik rahim kasılmalarına neden olabilir.
  • Epidural alan hastaların yaklaşık %80’i hipotansiyon yaşar. Büyük bir azalma uteroplasental kan akışını azaltabilir ve fetüs için bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle, önemli hipotansiyonları önlemek veya derhal tedavi etmek önemlidir. Epiduralden önce izotonik elektrolit çözeltisinin (örneğin ringer laktat çözeltisi) verilmesi hipotansiyon boyutunu önleyebilir veya azaltabilir.
  • Epidural anestezinin nadir ama ciddi komplikasyonları arasında nörolojik yaralanma, epidural hematom ve derin epidural enfeksiyon sayılabilir. Epidural hematom ve epidural apse sırasıyla her 168.000 hastadan 1’inde ve 145.000 hastadan 1’inde görülmektedir. Kalıcı nörolojik yaralanma her 240.000 hastanın 1’inde, geçici nörolojik yaralanma daha yaygındır ve 6.700’de 1’inde görülür.
  • Intratekal olarak enjekte edilen yüksek dozda lokal anestezik, solunum uzlaşması olarak ortaya çıkan yüksek omurilik bloğuna neden olabilir. Kazara yüksek doz IV enjeksiyon nöbetlere ve kalp durmasına yol açabilir.

Epidural Anestezinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Görsel 4: https://sweetdreamsfoto.com.tr/epidural-dogum-sancidan-korkan-anne-adaylarina/

Epidural anestezi, doğrudan omurilik sinirlerine biriken az miktarda ilaç kullanarak doğum sancısının sürekli olarak etkili bir şekilde giderilmesini sağlar. Uygun ilaç kombinasyonları ve doz ayarlamaları ile vücudun herhangi bir yerinde hareketi kontrol etme yeteneğini kaybetmeden bu ağrı kesici en uygun şekilde elde edilebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bacakların gücünde veya koordinasyonunda değişken azalma bir yan etki olarak ortaya çıkar.

En önemlisi, epidural anestezi açıkça üstün ağrı kesici sağlarken, yukarıda tartışılan intravenöz ağrı ilaçlarının kullanımını sınırlayan yatıştırıcı yan etkilerin çok azı vardır. Ayrıca sezaryen gerekli hale gelirse, hasta uyanık ve rahat kalırken sezaryen doğumu için anestezi sağlamak için zaten yerinde olan epidural kateter kullanılabilir.

Epidural anestezinin dezavantajları, şu gibi nadir görülen küçük komplikasyonlara katkıda bulunma potansiyelini içerir:

  • Daha sonra kalıcı pozisyonal baş ağrısı, bazen hızlı çözünürlük için ek tedavi gerektirir
  • Doğum sırasında rahatsızlığın “yamalarına” izin vermeyen eksik epidural sinir bloğu (bazen kateterin değiştirilmesini gerektirir)
  • Genellikle kısa ömürlü ve her zaman kendi kendine sınırlı olan iğne yerleşiminin bulunduğu yerdeki bel rahatsızlığı.

Potansiyel olarak daha ciddi bir komplikasyon, bazen epidural yerleştirildikten hemen sonra ortaya çıkan hastanın kan basıncının aşırı düşürülmesidir. Neyse ki, epidural anestezinin bu yan etkisi çoğu durumda önlenebilir ve uyanık anestezi uzmanı tarafından hızlı ve kolay bir şekilde giderilir.

Diğer tüm durumlarda, her ikisi de nörolojik yaralanmaya neden olabilecek sınırlı epidural alana enfeksiyon veya kanama gibi çok ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir, ancak sağlıklı obstetrik popülasyonda son derece nadirdir. Lokal anestezik toksisite potansiyeli de çok nadirdir.

Epidural bloğun en önemli avantajlarından birisi, bloğun gerektiğinde klinik duruma göre ayarlanabilmesi ve uzatılabilmesi gibi esneklikler sağlayabilmesidir. Enjekte edilen ilaçların seçimi, volümü ve konsantrasyonu değiştirilerek, duyusal bloğun düzeyi ve yoğunluğu ayarlanabilir.

Epidural analjezinin obstetride yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte en güvenilir ve etkin ajanları bulmak için birçok araştırma yapılmıştır. Lokal anestezikler ve opioidler bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Anne ve fetüs üzerine yan etki oluşturmayan, motor blok olmaksızın en iyi analjeziyi sağlayan ilaçları ve dozlarını bulmak için yapılan klinik çalışmalar günümüzde de devam etmektedir.

Kaynakça:

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49219.pdf

https://jag.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD_15_4_116_119.pdf

https://jag.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_24_1_23_31.pdf

Epidural Anesthesia During Labor and Delivery (uspharmacist.com)

Epidural anestezinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? | Çocuk Doğum ve Anestezi | MAC, LLP (macllp.com)

Öne çıkan görsel: 1075406_1920x1080.jpg (1920×1080) (haberturk.com)