“Delirten hastalık”, “Dünyanın en kötü ağrısı”, “İntihar Hastalığı” gibi isimlerle anılan Trigeminal nevralji hastaya yarattığı ağrı ile son derece rahatsız eden bir tabloya neden olur.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDİR ?

Nevralji, vücudumuzda belirli alanlara yayılmış sinir dokularımızın tahrip olması veya hasar görmesi sonucu sinir dokusu kaynaklı yanma, batma veya elektrik çarpması hissi şeklinde şiddetli ağrı hissedilmesi durumudur.  Çoğunlukla yüzün sağ tarafında ağrılar sık sık görülür. Bu hastalık hastanın yüzünde ; kulak, göz, dudaklar, burun, kafa derisi, alın, dişler ve çeneler gibi bölgelerin bir ya da birkaçında ağrılara yol açabilir ve oldukça olumsuz etkileyen durumdur. Hastalığın toplumda görülme olasılığı 15000‘de 1′dir. Çok nadir sayılan bu hastalıktan dolayı insanlarda psikolojik olarak yıprattığı için intihar yoluna itiyor ve bu yüzden intihar hastalığı deniliyor.

NEVRALJİ HASTALIĞININ OLUŞMASINA İTEN SEBEPLER

Trigeminal nevralji, trigeminal sinir kafa çiftleri denen kafa tabanında bulunan sinirlerden biridir. Sinir kafa tabanından çıktıktan sonra kulağın üst tarafından üç dala ayrılarak yüze yayılır. Bu dalların atar damar veya toplar damarların teması sonucu ağrı oluşmaya başlar. Sadece sinirsellerin tahrip olmasından değil başka sebepler de vardır.

 • Yaşlılık: İleri yaşla beraber sinir dokusu eski canlılığını yitirmeye başlar ve zamanla uğradığı tahribatlar nedeniyle nevraljiye neden olabilir.
 • Diyabet: Şeker hastalığının en önemli etkilerinden birisi de yükselen şeker seviyesi beyin sinir fonksiyonlarını zarara uğratır ve böylece nevraljiye neden olabilir.
 • Tavma: Cerrahi operasyonlar sonucunda ya da dışarıdan ani, belirsiz kazalar sonucunda sinirsel bölgelere zarar gelebilir.
 • MS(Multiple Skleroz) gibi sinirsel hastalıklar da nevralji hastalığı tetikleyebilir.
 • Enfeksiyonlar: Vücutta gerçekleşen enfeksiyonların sonucunda beyine sıçraması gibi durumda sinir ağları zarar görülebilir. ( Uçuk, havale, AIDS…)
 • Kronik hastalıklar: Özellikle kronik böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarda vücutta toksik maddelerin birikmesi nedeniyle sinir hücreleri zarar görebilir.
 • İlaçlar: Düzensiz, reçetesiz kullanılan ilaçların sinirsel dokulara zarar vereceğinden dolayı bu hastalığa itebilir ve kemoterapi ilaçlarının etkisinden birisi de sinir uçlarına zarar vermesidir.
 • Kimyasallar: Dışarıdan maruz kalınan bazı kimyasalların doğrudan sinir dokusunu tahriş etmesi, nevralji ile sonuçlanabilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

 • Paroksismal ataklar halinde yüzün ön bölgesinde birkaç saniyeden 2 dakikaya kadar süren ağrılar,
 • Ağrı, trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalında dağılır
 • Ani, yoğun, keskin, bıçaklama, yüzeysel veya yanan tipte ağrı
 • Şiddetli ağrı
 • Ağrı atakları arasındaki semptomsuz dönemler…
 • Trigeminal nevralji hastalığında bu durumlarda etkilenebilir: Ağrı olan taraftaki cildine hafifçe dokunmak, yıkama, tıraş olma, dişlerin fırçalanması, aşırı gülmek, konuşmak, sıcak ya da soğuk içecekler içmek, yemek yeme…

BULGULAR VE TANI

Muayenede saptanan tanı koydurucu bir bulgu yoktur. Ancak ağrının nöropatik paterni ve altında yatabilecek nörolojik hastalıklar düşünülerek dikkatli bir nörolojik muayene yapmak gerekir ki zaten bu durumda saptanan herhangi bir nörolojik bulgu olmaması tanı koydurur.

TEDAVİSİ

Nevralji tedavisinin temelinde altta yatan sebebin belirlenmesi ve nevralji çeşidine uygun tedavi planının tasarlanması yatar. Buna göre klinikte öncelikle ayrıntılı bir öykü ve fizik muayenenin arkasından sebebin tespit edilmesine yönelik ek tetkiklere başvurulur. Tespit edilen sebebe yönelik tedaviye başlanır. Eğer belirli bir neden bulunamazsa nevraljinin giderilmesine yönelik semptomatik tedavi tercih edilir.

 • Diyabet hastalığına sahip olan kişilerde şeker seviyesini ideal bir seviyeye indirerek düşürülmeye çalışılır.
 • Sinir üzerinde ağrıya neden olan anatomik bir oluşum söz konusu ise nevralji ameliyatı düşünülür.
 • İlaçlar ve kimyasallara bağlı olan etken maddeleri vücuttan uzak tutulabilir.
 • Reçete ile güçlü ağrı kesiciler verilebilir.
 • Şiddetli nevraljilerde sinir dokusuna anestezi ilaçlarıyla doğrudan sinir bloğu uygulanarak ağrı giderilir.
 • Alternatif olarak sinir dokusunun ve ağrıyı oluştururken uyardığı kas dokularının gevşemesine yönelik ağrının meydana geldiği dokuya botoks enjeksiyonu yapılabilir.
 • Bu hastalığın sonucunda psikolojik olarak kötü etkilediği için uzman psikiyatriden destek alınarak kaliteli yaşam hayatını sürdürebilir.

https://www.florence.com.tr/trigeminal-nevralji
file:///C:/Users/HP/Downloads/TRIGEMINAL_NEVRALJI.pdf
https://fusunsahin.com.tr/trigeminal-nevralji.html