Tarihte bazı üretken ebeveynler olmuştur ve modern teknoloji çıtayı daha da yükseltme potansiyeline sahiptir.

Öncelikle babalardan başlayalım. Erkeklerin kadınlardan daha fazla çocuk sahibi olması potansiyel olarak mümkündür. Üretken babaları düşündüğümüzde, şüphesiz akla gelen isim, MS 1162’den 1227’ye kadar yaşamış olan Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’dır. Genetik kanıtlar, şu anda Asya’nın kuzeydoğu Çin’den Özbekistan’a kadar olan bir bölümünde yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 8’inin – bu 16 milyondan fazla erkek – Cengiz Han’ın kendisiyle bağlantılı olması ve muhtemel olağandışı bir Y kromozomu soyuna sahip olduğunu göstermiştir. Dünya üzerinde böylesine ağır bir genetik iz bırakmak için çok fazla çocuk gerekir. Efsane, Cengiz Han’ın fethedilen kabilelerden ve topraklardan çoğu asil hanımlar ve prensesler olmak üzere 500 kadar cariyesi olduğunu ve yüzlerce çocuğu olduğunu söylüyor. Bu doğrulanamaz olsa da, bazı tarihçiler bunun olasılıklar dışında olmadığına inanıyor.

Çabaları ne kadar fazla olsa da, tek bir Fas Sultanı, kudretli Moğol’un rekorunu kırmış olabilir. Çalışmalar, Moulay Ismael’in (1672–1727) 32 yıllık üreme süresi içinde 500 kadından yaklaşık 1.171 çocuğun babası olduğunu tahmin ediyor. Modern çağda, kültürel değişim ve sosyal değişimler, insanların genellikle daha az çocuk sahibi olduğunu gösteriyor. Ama tabii bununla birlikte, biyoteknolojide yaşanan gelişmeler üremek isteyen insanlar için daha fazla olanak sağlamıştır.

Sperm donörlerinin suni tohumlama yoluyla yüzlerce çocuk yaratmayı başardığına dair raporlar var. 2016’da Birleşik Krallık’ta “ruhsatsız bir sperm donörü” 800 çocuğun babası olduğunu iddia etti. İnsanlarla Facebook aracılığıyla tanıştığı ve onlardan 50 sterlin aldığı bildirildi. Bir kez daha, bu hikayeyi doğrulamak zor, ancak son 50 yılda benzer şekilde yüksek sayıda çocuğu olduğunu iddia eden çok sayıda sperm donörü var.

Kadınlar söz konusu olduğunda, çok sayıda çocuğa sahip olmanın “başarısı” hamilelik riskleri göz önüne alındığında muhtemelen daha etkileyici olsa da, sayılar önemli ölçüde daha düşüktür.

Tüm zamanların en üretken annesi olma dünya rekoru, 18. yüzyılda yaşayan bir Rus köylü olan Valentina Vassilyev’e ait. Kocasıyla birlikte 69 çocuğun ebeveyni olduğu bildirildi. 16 çift ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz yani 27 hamilelik.

Bununla birlikte, bunun istatistiksel ve biyolojik olarak mümkün olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var. Modern tıp ve sanitasyon olmadan hamilelik son derece risklidir. İddiaların doğrulanmasının daha kolay olduğu 21. yüzyılda, son derece üretken bazı anneler oldu, en önemlisi Mariam Nabatanzi adlı Ugandalı bir kadın. 2019 tarihli bir Reuters raporuna göre , 39 yaşına kadar 38 çocuğun annesiydi.

Teorik olarak doğurganlık ilaçları, yumurtalıkları normalden daha fazla yumurta salmaya teşvik etmek için kullanılabilir. Bu yumurtalar daha sonra çıkarılıp bir petri kabında spermle döllenebilir ve daha sonra bir taşıyıcı anneler ordusunun rahimlerine cerrahi olarak yerleştirilebilir. Ortalama bir kız ergenliğe ulaştığında yaklaşık 300.000 ila 400.000 yumurtaya sahiptir. Tüm bu yumurtaları “kullanmak” mümkün olsaydı, o zaman bu çok fazla çocuk demektir.

Tabii ki, bu düşünce deneyi şimdilik büyük ölçüde teorik ve bu tür bir ilerleme her türlü etik ve pratik sorunu ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte, biyoteknolojinin üremeye bakış açımızı ve ebeveynliğin sınırlarını önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynakça: iflscience.com/how-many-children-can-one-person-have-in-their-lifetime-66371